Duyệt quy hoạch tuyến đường vành đai phía tây TP. Đà Nẵng

Liên quan đến dự án tuyến đường vành đai phía tây TP. Đà Nẵng, UBND thành phố vừa phê duyệt tổng mặt bằng quy hoạch hướng tuyến, tỷ lệ 1/5000.

Duyệt quy hoạch tuyến đường vành đai phía tây TP. Đà Nẵng

Tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 95,72 ha. Ảnh: Internet.

Theo đó, tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 95,72 ha, thuộc địa giới hành chính xã Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Phong và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang.

Với diện tích quy hoạch khoảng 77,76 ha, đoạn 1 có điểm nối từ nút giao quốc lộ 14B và đường Hòa Phước - Hòa Khương đến đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung.

Đoạn 2 có diện tích quy hoạch khoảng 17,96 ha, nối từ đường trục chính Khu công nghệ thông tin tập trung đến nút giao đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Toàn tuyến có chiều dài 38,91km. Trong đó, đoạn 1 dài 18,967km, đoạn 2 dài 19,943km. Đoạn tuyến 1 có mặt cắt rộng 41m (5,5m - 7,5m - 15m - 7,5m - 5,5m). Đoạn 2 có mặt cắt rộng 9m (0,5m - 8,0m - 0,5m).

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt, bàn giao mốc giới. Thời hạn công bố không quá 20 ngày, thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo. Đồng thời, phối hợp với đơn vị tư vấn để cắm mốc tim tuyến theo đồ án được duyệt.

Giao Sở Xây dựng, UBND huyện Hòa Vang quản lý quy hoạch hướng tuyến theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai theo đúng quy định căn cứ trên hướng tuyến được duyệt.

(Theo Vietstock)

Viết bình luận